Mot nollfördröjning i 5G-nät

Svenska företaget Netonomics AB visade på Mobile World Conference i Barcelona hur man med matematiska metoder kan optimera mobilnäten för att minimera fördröjning – något som är absolut nödvändigt för 5G-applikationer.

Trafiken i de kommande 5G-näten ställer nya krav på hög tillförlitlighet och näst intill obefintlig fördröjning. Detta i sin tur kräver ytterst noggrann planering av CRAN-arkitekturen i basbandshotell liksom på transmissionsnätet.
Detta har svenska Netonomics AB tagit fasta på och utvecklat matematiska modeller för att hjälpa operatörerna att optimera sina nät. De visade upp sin lösning på den nyss avslutade Mobile Word Congress i Barcelona.
Netonomics säkerställer en optimal placering av radio access noder (CRAN) i basbandshotell (BBH) samt placerar dessa, likaså optimalt inom varje pool, så att maximal kapacitet uppnås med minsta möjliga fördröjning i näten. Radioeffektiviteten förbättras liksom tillförlitligheten i transmissionsnätet. Varje sådan optimering kan i slutänden betyda mycket stora besparingar för en operatör.
– Vår metod bygger på flera års forskning och utveckling av matematiska algoritmer samt lång erfarenhet från telekombranschen.  Metoden tar hänsyn till alla relevanta konstruktionskriterier i ett nätverk för att nå den lägsta kostnaden med bibehållen eller förbättrad tillförlitlighet och fördröjningar, säger André Grce, vd och grundare av företaget.
På bilden ovan ser vi honom (th) tillsammans med IT-minister Memeth Kaplan (mitten). Styrelseordförande i Netonomics AB, Göran Uvnar, syns längst till vänster i bilden.
Mehmeth Kaplan konstaterade vid sitt besök i Netonomics monter:
– Det här är den här sortens innovativa företag som behövs för att säkra det fortsatta svenska ledarskapet inom telekom.
Som tillika bostads- och stadsbyggnadsminister följer Mehmet Kaplan framgångarna inom 5G noga, då denna teknologi bl a kan få stor betydelse för utvecklingen av så kallade smarta städer.

 

Comments are closed.