Morphics till OMX

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Morphic Technologies AB för notering på OMX Nordiska Börs Stockholm

Noteringen innebär att handeln i B-aktien flyttas från handelsplatsen First North till Nordiska börsens lista för medelstora företag. Första handelsdag är den 4 mars 2008 och handelspostens storlek har fastställts till 500 aktier. Något utgivande av nya aktier i samband med noteringen kommer inte att ske.

”Att vi nu tar steget till OMX Nordiska Börs Stockholm är ett naturligt steg i vår utveckling. Vi har under det senaste året attraherat en allt större skara av institutionella och internationella investerare. För dem innebär noteringen en kvalitetsstämpel. Självklart hoppas vi även att noteringen kommer bidra till ett fortsatt stort intresse för miljö- och klimatfrågor, säger Johannes Falk, IR-chef på Morphic Technologies AB.

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder energisystem baserade på förnybar elproduktion samt resurssnål teknik för produktion av komponenter i stora serier. Verksamheten bedrivs i Sverige(Karlskoga, Filipstad, Kristinehamn och Stockholm) samt i Grekland, Italien, Schweiz och Japan

Comments are closed.