Mörkt för Qimonda

Infineon tar inte emot det lån på 150 miljoner euro till DRAM-tillverkaren Qimonda som den tyska delstaten Sachsen garanterat. Infineon skulle ha tvingats ställa upp med samma summa och det vill man inte göra.

Den ljusglimt som lånet från Sachsen tände för Qimonda släcktes alltså snabbt igen. Det i huvudsak Infineonägda DRAM-företaget Qimonda ligger nu mycket illa till på en marknad med kraftig överproduktion av DRAM och fortsatt fallande priser.
Problemen för DRAM-företagen i allmänhet och Qimonda i synnerhet beror egentligen inte på den nuvarande finansiella krisen. Men det är väl ingen tvekan om att krisen har försämrat förutsättningarna ytterligare. De senaste två åren har det stått klart att det finns för många aktörer på DRAM-marknaden och förutsättningarna för Qimonda är inte de bästa. Börskursen har rasat till frimärksnivå och det hela blir inte bättre av att Infineon också har problem.
Nu står hoppet till en omförhandling av förutsättningarna för lånet från Sachsen och kanske ett räddningspaket från Taiwan.

Comments are closed.