Mörkerseende i kameramobiler

Nocturnal Vision AB, en avknoppning från forskning i zoologi, som i samarbete med bildgruppen på matematiska institutionen på Lunds universitet nu kommer att utveckla teknik för nästa generations videouppspelning i smarttelefoner.

Nocturnal Vision är ett utvecklingsbolag i Ideon Innovations inkubatorprocess i Lund och har patentsökt teknik som gör det möjligt för kameror att se i mörker.

Tillsammans med Oresund IT, Invest in Skåne och Mobile Heights Business Center finns Nocturnal Vision på plats vid Mobile World Congress i Barcelona.

Under sin förhållandevis korta tid i inkubatorprocessen har upphovsmännen tillsammans med Ideon Innovation gjort stora framsteg i värdeutvecklingen. Nocturnal Vision blev nyligen utvalt som en av de 20 mest intressanta innovationerna i unga svenska tillväxtbolag av Svenska institutet och inleder senare i år en världstour i vilken man tillsammans visar upp svenska innovationer i övriga länder – med start i Silicon Valley.

Nocturnal Vision AB utvecklar och licensierar avancerad mjukvara som möjliggör mörkerseende för video och bild. Idén bakom teknologin är inspirerad av hur insekter ser i mörker och har utvecklats under många år i samarbete med en ledande biltillverkare. Nocturnal Vision vidareutvecklar och erbjuder nu teknologin till bland annat mobil-, övervaknings- och militärindustrin. Företaget driver sin verksamhet i Ideon Innovations inkubatorprocess i Lund.

Comments are closed.