Montera mer effektivt

Krimpversioner av binders serie av M16-produkter förenklar kabeldragning – i liten omfattning på plats, men även automatisk och i större satser. Allt som behövs – från själva kontaktdonet via kontakterna till lämpliga krimpverktyg – finns att få från samma källa.

Anslutning av kontakter och ledningar samt isolering med hjälp av krimpning anses särskilt enkelt och tidsbesparande. Å andra sidan har den tillförlitliga och robusta metoden etablerat sig inom industriella tillämpningar som kräver vibrationsbeständiga och sträckningssäkra anslutningar. Den anses ha mycket god reproducerbarhet och kännetecknas av utmärkt ledningsförmåga förutsatt att krimpkontakter, kablar och verktyg passar perfekt för varandra.

Vid krimpningen leds den nakna ledaren in i ett särskilt område av krimpkontakten, den så kallade krimphylsan, och pressas in med hjälp av ett verktyg. Det skapar en icke-särtagbar anslutning som idealiskt – om den utförts på rätt sätt – har lågt kontaktmotstånd och gastäthet, vilket innebär att den uppfyller kraven för korrosionsskydd.
Den krimpade anslutningens mekaniska kvalitet bestäms av dess draghållfasthet eller krimputdragskraft. Mätning av krimphöjd och utdragskraft sker vanligtvis för att övervaka tillverkningen. Den elektriska anslutningens kvalitet kan bedömas utifrån dess elektriska ledningsförmåga. Kraven och testmetoderna för krimpanslutningen anges i standarden DIN EN 60352-2.

Krimpkontakter och -verktyg finns tillgängliga för både manuell och maskinell bearbetning. För krimpning för hand kan enkla kontakter eller kontaktremsor användas; de senare kräver särskilda krimpverktyg. Förutom kontaktdonen erbjuder binder även de tillbehör som behövs, inklusive verktygen, från en enda källa.

M16-kontaktdon för krimpavslutning i binders 423-serie är specificerade för märkspänning från 32 V till 150 V vid 5 A eller 6 A, beroende på antalet anslutningsben. Versioner med 2 till 8 ben finns tillgängliga. Beroende på kontaktytan (silver eller guld), har de en mekanisk livslängd på minst 500 respektive 1 000 kopplingscykler. Produkterna är utrustade med skruvlåsning och är utformade för industrimiljöer enligt skyddsklass IP67. Förutom krimpprodukterna finns även löd- och skruvklämversioner i M16-storlek, såväl som trådbundna versioner och övergjutna kablar.

Comments are closed.