Monitor och analysverktyg får MIL-STD-1553

Abaco Systems BT3-USB-MON kombinerar tre verktyg i en produkt för test av 1553-buss och det till ett pris som skiljer sig från gängse motsvarigheter för övervakning av busstrafiken, test, felsökning och avlusning.
abaco_bt3_usb_mon

BT3-USB-MON visar och spelar in trafiken över en 1553-buss.
Enhetens tre funktioner är:
* Programvara för visualisering och inspelning
* Hårdvara för 1553-övervakning
* Inbyggd differentialutgång (10:1 dämpning, 1 Mohm impedans)för med BNC-anslutning till oscilloskop

Att BT3-USB-MON inte har någon funktion för sändning och mottagning gör att bussen säkert kan övervakas. Trafiken följs med tids-taggar, felstatus, ordstatus och medelandestatus.

Enheten uttrycks vara enkel att använda tack vare Abacos användargränssnitt för övervakning av 1553-bussar. I andra fall är tröskeln för att lära sig 1553-kommunikation relativt hög.

Abaco Systems är ett engelskt företag. Se mer på www.abaco.com

Comments are closed.