Modulator med +50 GHz bandbredd

Stanford och imec har demonstrerat en kompakt elektroabsorptionsmodulator (EAM) med en modulationsbandbredd på över 50 GHz. Modulatorn använder tekniken germanium på kisel och betraktas som ett genombrott för nästa generations kiselintegrerade optiska kommunikationslösningar på chip-nivå.

Vid denna veckas OFC 2015, som är den största globala konferensen och utställningen för optisk kommunikation, har imec’s forskningscentrum för nanoelektronik och dess tillhörande labb vid Gents universitet (Intec) tillsammans med Stanford University visat upp en kompakt germanium (Ge) på kisel vågledar-EAM (Electro Absorption Modulator) med en modulationsbandbredd på över 50 GHz. Genom att kombinera en state-of-the-art extinction ratio (re) och låg inkopplingsförlust med en ultra-låg kapacitans på 10 biljarddels F betraktas den nya modulatorn som en viktig milstolpe för att förverkliga nästa generations kiselintegrerade optiska anslutningar på chipnivå på 50 GB/s och därutöver.

Imec och dess partners uppnådde det här resultatet genom att fullt ut utnyttja den starka inneslutningen av optiska och elektriska fält i en Ge-vågledare och använda imec’s 200 mm Silicon Photonics-plattform. Modulatorn implementerades tillsammans med olika kiselvågledare, högeffektiva kopplare (grating couplers), olika aktiva enheter i kisel och höghastighets Ge fotodetektorer som tillsammans kan bana väg för att ta fram optiska sändtagare med den här tekniken.

– Denna bedrift är en milstolpe för att realisera kiseloptiska sändtagare för datakomtillämpningar på 50GB/s och däröver, säger Joris Van Campenhout, programdirektör på imec. Vi har utvecklat en modulator som adresserar kraven på bandbredd och densitet för framtida optiska anslutningar på chip-nivå.

Företag kan dra nytta av imec’s Silicon Photonics plattform (iSiPP25G) genom etablerade standardceller eller genom att utforska funktionerna i sina egna konstruktioner i Multi-Project Wafer (MPW)-tillämpningar. iSiPP25G-tekniken finns tillgänglig via forumet ICLink och MOSIS, en leverantör av lågkostnadsprototyper och produktionstjänster i små volymer för anpassade integrerade kretsar.

Comments are closed.