Mobiltelefonmarknaden växte med nästan 20 procent

Den globala marknaden för mobiltelefoner växte med 19,8 procent på årsbasis under det första kvartalet 2011 (1Q11) pådrivet av en hög tillväxt inom smarttelefoner, och då särskilt på tillväxtmarknader, enligt IDC.

Enligt International Data Corporation (IDC) undersökning ”Worldwide Mobile Phone Tracker” levererades 371,8 miljonerenheter under 1Q11, att jämföras med 310,5 miljoner dito under första kvartalet 2010.

Smarttelefontillväxten världen över, särskilt i Asien/Stillahavsområdet (exklusive Japan), Mellanöstern och Afrika (MEA) och Latinamerika, bidrog till att lyfta den totala marknaden till nya höjder under kvartalet. Allt fler mobiltelefontillverkare ochoperatörer gör smartmobilerna överkomliga för en bredare mängd av människor, vilket har bidragit till att driva på marknaden. Smarttelefonspecifika leverantörer, som exempelvis HTC, fortsätter att öka på sin försäljning som en följd avdenna trend.

Marknaden i Asien och Stilla marknaden växte, delvis tack vare starka mobiltelefonleveranser till Kina trots det traditionellt, säsongsmässigt långsamma kvartalet. Leveranser av Smarttelefoner visade en exceptionell tillväxt trots vissa viktigaförseningar i produktlanseringar. I Japan har marknaden underpresterat jämfört med IDC:s prognos på grund av effekterna avjordbävningen och efterföljande tsunami. De största japanska mobiloperatörerna beställde färre telefoner än väntat i mars.

I Västeuropa hjälpte Android-baserade telefoner och iPhone till för att öka marknaden under ett säsongsmässigt långsamtkvartal. Nya enheter från HTC, Samsung och Sony Ericsson sålde bra i de flesta länderna avseende ”high-end”-telefoner. Alcatel:s, Huawei:s och ZTE:s Androidbaserade telefoner bidrog till mellansegmentets försäljningsvolym. Samtidigt backade det segmentet mot bakgrund att mer smarttelefoner kommit ut  på marknaden. Marknaden inom CEMA utvecklades bra påårsbasis trots oroligheter i vissa gulfstater, såsom Egypten, där försäljningen påverkats negativt av turbulensen. Nokia ochResearch In Motion (RIM) presterade ändå bra i regionerna totalt sett, enligt IDC.

I USA introducerades smarttelefonerna Apples iPhone och LTE-mobilen HTC Thunderbolt av Verizon Wireless. En liknande trend fans i Kanada där marknaden växte tack vare smarttelefoner. BlackBerry, iPhone och Androidbaserade telefoner varbästsäljare.

Den latinamerikanska marknaden fortsatte växa under kvartalet när skillnaden mellan smarttelefoner och enklare telefoner minskat. Smarttelefonerna fick stöd av operatörer som vill överföra kunderna till 3G-näten då leveranserna av pekskärmsvarianter och QWERTY-modeller ökade. Nya Android- och Windows Phonebaserade produkter lanserades också vilket bidrog till tillväxten av smarttelefoner. De genomsnittliga försäljningspriserna minskade i regionen, tack vare en aggressiv expansion från kinesiska leverantörer.

Enligt IDC:s “ Top Five Mobile Phone Vendors, Shipments, and Market Share, Q1 2011” leder fortfarande Nokia med en marknadsandel på 29,2 procent, ett tapp från förra årets IDC-siffra på 34,7 procent (kvartalsjämförelse), följt av Samsung med 18,8% (20,7%), LG Electronics 6,6% (8,7%), Apple 5,0% (2,8%), ZTE 4,1% (3,3%) och ”övriga” på totalt 36,3 procent (29,7%).

I Jämförelse med förra årets första kvartal tappar alltså Nokia, Samsung och LG Electronics marknadsandelar medan Apple, ZTE och ”övriga” ökar.

Notera:
Siffrorna inom parantes ovan är IDS:s skattade marknadsandelar över leveranser från de största leverantörerna från första kvartalet 2011, jämfört med motsvarande period 2010.

Comments are closed.