MIPS säljer till ARM-konsortium

Alla patent utom de för MIPS-processorn säljs för 350 miljoner dollar till ett konsortium lett av ARM. Resten säljs för 60 miljoner till IP-företaget Imagination.

Det här måste nog ses som slutet på "MIPS-sagan". Det som tog sin början med minidatortillverkaren Silicon Graphics marknadsledande RISC-arkitektur värderas nu till i sammanhanget futtiga 60 miljoner dollar.
I den summan ingår dessutom ett licensavtal för att kunna använda de 498 patent som MIPS Technologies säljer till Bridge Crossing LLC, ett teknologikonsortium kopplat till Allied Security Trust, och med ARM som dominerande medlem.

Undvika patenttvister
Det handlar alltså om två separata affärer. Den första och viktigaste gäller huvuddelen av de patent som MIPS Technologies "sitter på". Här finns en mängd patent inom till exempel mikroprocessorkonstruktion och SoC-konstruktion och det är viktigt för mobiltelefontillverkare och andra att vara säkra på att inte råka i konflikt med de här patenten.
I och med att det nya konsortiet köper patenträttigheterna minskas risken för patentstrider. Det är viktigt inte minst för ARM, som på det här sättet gör arbetet enklare för företagets kunder. ARM betalar 167,5 av 350 miljoner dollar för det här.
– Vi skapar en möjlighet för företag att neutralisera rättstvister som rör de här patenten, säger Warren East, vd för ARM. Patenttvister är dyra och tidskrävande och här såg vi en möjlighet att lösa problemen i samarbete med en rad andra stora spelare.

Imagination tar resten
I den andra affären köper IP-företaget Imagination företaget MIPS Technologies och de 82 patent som inte ingår i den tidigare affären. Här handlar det om patent som är direkt kopplade till MIPS-arkitekturen. Imagination får också rätt att använda de övriga 498 patenten, men då utan ensamrätt.
Man kan tycka att Imagination får väldigt mycket för sina 60 miljoner dollar och att Bridge Crossing LLC får betala dyrt för "bara" lite patent. Men pengarna speglar ganska väl hur utvecklingen gått de senaste åren.
MIPS Technologies har lyckats sälja sin processorarkitektur till företag som Sony (PlayStation) och en del andra (bland annat enkapseldatortillverkaren Microchip). Men företaget har misslyckats totalt på marknaden för smarta telefoner och handdatorer. Samma sak gäller datormarknaden, där man en gång var relativt stark. Idag är ARM totalt dominerande vad gäller telefoner och handdatorer och Intel håller ställningarna på datorsidan. På embeddedsidan finns dessutom PowerPC, men inte mycket talar för att MIPS skall lyckas särskilt mycket bättre än hittills.

Kräver godkännande
Bägge affärerna kräver godkännande av respektive företags styrelser, men det är mest en formsak. Aktieägarna i MIPS Technologies får ungefär 40 procent bättre betalt än man annars kunde förväntat sig (7,31 dollar per aktie) och får väl se sig som vinnare. ARM-aktien tog ett skutt till 7,35 pund när nyheten publicerades, så aktieägarna i ARM lär knappast ha något emot affären. ARM har tillräckligt med pengar i kassan för att betala det hela kontant.
En ytterligare orsak till ARM-aktiens uppgång är förresten ryktet att Apple funderar på att byta till ARM-processorer i MAC-datorerna. Men det återkommer vi till.

Comments are closed.