MIPS-kärna med DSP i Microchips nya processorer

Microchips nya PIC32MZ-familj är baserade på Imaginations nyutvecklade 32-bits MIPS microAptiv-kärna med 159 nya DSP-instruktioner. Det innebär både höga processorprestanda och höga DSP-prestanda.


PIC32MZ Starter Kit

Den nya familjen består av 24 medlemmar, med prestanda på 330 DMIPS och 3,28 CoreMarks/MHz. Processorerna har upp till 2 Mbyte flashminne som möjliggör “live”-uppdatering via dubbla oberoende minnesareor som ger ett felsäkert sätt att utföra fältuppdatering vid full driftshastighet. De har också ett stort inbyggt RAM (512 KB) och kommunikation via 10/100 Ethernet MAC, snabb USB MAC/PHY (första gången för PIC-MCUer) och dubbla CAN-portar.
Familjens inkluderar även en fullt utrustad hårdvarubaserad krypteringsmotor med en slumpgenerator för kryptering/avkryptering och autentisering av data med högt genomflöde, såsom AES, 3DES, SHA, MD5 och HMAC.
– Vår nya PIC32MZ-familj har konstruerats för inbyggda tillämpningar som kräver höga prestanda, mycket minne och integrering av avancerad kringutrustning, säger Rod Drake, chef för Microchips MCU32-division. PIC32MZ möjliggör för konstruktörer att lägga till egenskaper som bättre grafikskärmar, snabbare realtidsprestanda och ökad säkerhet med en enda MCU, vilket sänker både kostnaden och komplexiteten.
PIC32MZ är Microchips första MCU med Imaginations MIPS microAptiv-kärna. Den har 159 nya DSP-instruktioner, vilket möjliggör exekvering av DSP-algoritmer med upp till 75 procent färre cykler än PIC32MX-familjerna. Kärnan har också microMIPS-instruktionsuppsättningen, vilket förbättrar kodeffektiviteten.
– Microchip är MIPS-arkitekturens fanbärare när det gäller styrkretsar, säger Tony King-Smith från Imagination Technologies. Microchip var dessutom en värdefull partner vid definitionen av funktioner för den nya MIPS microAptiv-arkitekturen.
De första 12 medlemmarna i PIC32MZ-familjen väntas finnas framme för utprovning och volymtillverkning från december 2013, medan resterande 12 familjemedlemmar liksom extra kapselalternativ väntas bli tillgängliga vid olika tidpunkter fram till maj 2014. Krypteringsmotorn är integrerad i åtta av PIC32MZ-MCUerna, varav 12 MCUer har flashminne på 1 Mbyte och 12 MCUer med flashminne på 2 Mbyte.

Comments are closed.