Minskning för Net Insight

Net Insight minskade sina intäkter med knappt fem procent helåret 2012, jämfört med 2011. Fjärde kvartalet minskade man med knappt 15 procent jämfört med föregående år.

Totalt omsatte Net Insight 280 miljoner kronor för helåret 2012, vilket var en minskning från 294 miljoner år 2011. Rörelsemarginalen för året stannade 2,1 procent.
– Det finns tre skäl till varför vi inte lyckades växa under 2012, säger vd Fredrik Trägårdh. De identifierade projekten för 2012 i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika startades inte som planerat och är försenade, men inte förlorade. Det andra skälet är att fem utav våra tio största affärsmöjligheter 2012 var DTT-projekt som försenades. Det tredje skälet är att storleken på vår genomsnittsaffär minskade betydligt vilket innebär att vi har använt mer resurser för att uppnå "oförändrade" intäkter.
Fjärde kvartalets omsättning och resultat var klart sämre än samma period 2011. Nettoomsättningen stannade på 68,3 miljoner kronor, jämfört med 80,3 miljoner samma period året innan. Rörelseresultatet, justerat för omstruktureringskostnader på 3,0 MSEK, uppgick till 0,8 miljoner, vilket skall jämföras med 16,1 miljoner förra året.
– Under kvartalet har vi haft ett bra flöde av affärer från återkommande kunder över hela världen men det var det första kvartalet på länge där vi inte hade någon stor affär vilket påverkar resultatet negativt. Som vi tidigare kommunicerat orsakar större projekt kvartalsfluktuationer.

Comments are closed.