Minskat koldioxidavtryck från stålproduktion

Tata Steel Ltd och ABB har undertecknat ett samförståndsavtal och kommer att arbeta tillsammans för att skapa innovativa modeller och tekniker för att minska koldioxidavtrycket från stålproduktion. ABB kommer att bidra med global erfarenhet inom automation, elektrifiering och digitalisering för gruv- och metallindustrin.

Tata Steel är ett av de ledande globala stålföretagen med en årlig råstålskapacitet på 35 miljoner ton och har åtagit sig stora hållbarhetsmål, inklusive att uppnå koldioxidneutralitet senast 2045. I linje med sina ambitioner har ståltillverkaren ett mål på medellång sikt att minska koldioxidutsläppen till mindre än två ton koldioxid per ton råstål i sin indiska verksamhet till 2025.

De två företagen kommer att fokusera på systemnivåbedömningar av Tata Steels tillverkningsanläggningar och produktionsanläggningar för utvärdering och gemensam utveckling av kort- och långsiktiga alternativ för energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och cirkularitet.

ABB och Tata Steel ska utforska energioptimering genom vätgas som ett alternativt bränsle för uppströmsprocesser och energiminskning samt utbyte genom helt integrerad elektrifiering och digitala system som ABB Ability eMine, e-mobilitetslösningar och energieffektiva motorer.

Den globala stålindustrin står för mellan 7 och 9 procent av de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen, enligt olika källor, däribland Internationella energiorganet (IEA).

Comments are closed.