Minska riskerna vid bränder i litiumbatterier

Ett stort problem med bränder i litiumbatterier är att den livsfarliga gasen vätefluorid frigörs. Det berättar Henrik Wahlström, vd på Brandfast, som är först i landet med en ny utbildning som vänder sig till företag som hanterar litiumbatterier i sin verksamhet.


Henrik Wahlström, vd på Brandfast, håller kurs om bränder i litiumbatterier för labbpersonal på ett elektronikföretag


Brandfast utanför Stockholm levererar utbildningar och konsultation kring brandsäkerhet. Den senaste tiden har företaget fått flera förfrågningar kring hur man ska agera vid bränder kopplat till litiumbatterier.
– Alltfler har både hört talas om och varit med om incidenter kring litiumbatterier och söker nu mer information, säger Henrik Wahlström. Därför har vi tagit fram en specialutbildning där vi fokuserar på riskerna med en brand i litiumbatterier och hur man kan släcka dessa.
– Utvecklingen med alltfler laddbara produkter och litiumbatterier går väldigt fort, men tyvärr har vi inte pratat så mycket om hur vi hanterar en brand.
Henrik Wahlström menar att det finns stora risker vid bränder i litiumbatterier, som många ännu inte känner till.
– Det läskiga är att det frigörs vätefluorid, en väldigt farlig gas som tränger igenom huden och även igenom brandmännens larmställ.
Det betyder att särskild försiktighet måste vidtas vid incidenter med litiumbatterier.
– Vi lär ut att ska man släcka en sådan här brand gäller det att vara snabb och absolut inte utsätta sig för den farliga gasen och röken.
– Riskbedömningen handlar mycket om hur miljön ser ut och när det är dags att springa ut.
Tidigare har bränder i litiumbatterier varit mycket svårsläckta, eftersom traditionell släckutrustning inte fungerar. Men idag finns ett fungerande släckmedel, AVD, som både kyler och kapslar in brandhärden och på det viset släcker elden. Men det gäller att släckutrustningen är lättillgänglig och att personalen vet hur man använder den och förstår hur brandförloppet ser ut.
– Under kursen visas olika filmer kring brandförloppet i litiumbatterier och kursdeltagarna får också vara med om en demonstration av AVD.
Redan har Brandfast genomfört ett antal utbildningar med labbpersonal på större elektronikföretag och även levererat AVD brandsläckare.
– Det här är våra första utbildningar, men vi räknar med att det kommer fler.
Användningen av litiumbatterier ökar snabbt i samhället, men Henrik Wahlström menar att de största riskerna finns hos privatpersoner, i hemmiljön.
– När priserna pressas på elektronik finns risken att det kommer in litiumbatterier med sämre kvalitet och då ökar riskerna.
– Om man laddar litiumbatterier hemma rekommenderar vi att göra det när man är hemma. Ladda med en timer så att du inte glömmer bort, ha inga brännbara saker i närheten, se till att du har en fungerande brandvarnare ovanför och skaffa ett släckmedel som fungerar på litiumbränder.

Comments are closed.