Mindspeed förvärvar Picochip

Halvledarföretaget Mindspeed Technologies, Inc. meddelar att man har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva brittiska Picochip Limited, en leverantör av integrerade system-on-chip (SoC)-lösningar för basstationer med små celler.

Köpeskillingen uppges till cirka 51,8 miljoner dollar varav 27,5 miljoner betalas kontant och resten i aktier i Mindspeed. Avtalet innehåller dessutom en potentiell så kallad ”earnout”-summa, knuten till vissa milstenar, på upp till ytterligare 25 miljoner dollar med betalning under första kvartalet 2013. Avtalet är godkänt av de båda företagens styrelser och ett avslut av affären är planerat till det första kvartalet i år. Förvärvet är villkorat av sedvanliga och andra godkännanden.

Det förväntade förvärvet kan enligt företagen skapa en klar marknadsledare inom basstationslösningar med små celler för nästa generations infrastruktur för mobilt bredband, en marknad som bedöms stå inför en explosiv tillväxt. Picocell refererar till undersökningsföretaget Mobil Experts LLC som spått att leveranserna av småskaliga basstationer (small cell base stations) kommer att växa till 24 miljoner enheter år 2016. De båda företagsledningarna bedömer att den totalt tillgängliga marknaden för de sammanslagna företagen kommer att växa till att vara värd 3,0 miljarder dollar år 2016. Ledningarna anser också att tekniksynergier, operationella synergier och möjligheter till korsförsäljning av produkter inom respektive företags kundbas är ”betydande”.

Picocell menar att Mindspeed är den idealiska köparen av företaget.

– Tillsammans får vi värdefulla teknik- och kundsynergier med tanke Picochips ledarskap för kvalificerad trådlös 3G-teknik med en dryg 70 procentig marknadsandel inom 3G/HSPA och Mindspeed beprövade LTE småcellspionjär: Produktfamiljen Transcede. Våra samlade resurser skapar en av de största SoC-utvecklingsgrupperna inom sektorn för trådlös infrastruktur, med kompletterande immateriella rättigheter och expertis för att leverera de lösningar som denna snabbrörliga marknad kräver, säger Nigel Toon, vd och ordförande i Picochip.

Comments are closed.