Miljösatsning från Fujitsu

Fujitsu-koncernen lanserar det sjunde steget i handlingsplanen Fujitsu Group Environment Action Plan, med nya miljömål till och med 2016.

I planen slås Fujitsu-koncernens ambition fast; att främja utvecklingen och användningen av IT för att lösa miljöproblem för kunder och för samhället i stort.
Planen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser för både kunder och samhället i stort med sammanlagt över 26 miljoner ton, genom att minst hälften av alla nyutvecklade produkter matchar marknadens hårdaste kriterier för energieffektivitet, samt genom att öka resurseffektiviteten med 20 procent jämfört med räkenskapsåret 2011.
Fujitsu kommer att fortsätta satsningen på miljömedvetenhet i den egna verksamheten genom att införa ytterligare energibesparande åtgärder vid produktionsanläggningar och kontor, samt genom att stärka miljöprestanda i sina datacenter. Fujitsu-koncernen kommer att ha som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med räkenskapsåret 1990, vilket dessutom kommer att innebära kostnadsbesparingar.

Comments are closed.