Annons

Miljöprojekt ska avslöja vattenföroreningar

Det finsk-norska forskningsprojektet ENVIMON har i konkurrens med hundratals andra framtidsinriktade miljö och forskningsprojekt tilldelats 375 000 euro i EU-finansiering under ECO-innovationsprogrammet. Målet är att utveckla en banbrytande lösning för övervakning av tungmetaller i vatten, och förbättra miljösäkerheten.

Förekomsten av farliga metaller på ytan och i grundvatten är en betydande risk för vår hälsa och miljö, och utgör ett allt större problem i världen. För närvarande kräver en upptäckt av metaller manuell vattenprovtagning och laboratorieanalys – en tidskrävande, retrospektiv metod utan möjligheter till realtidslösningar.
ENVIMON-projektet kommer att utveckla och kommersialisera automatiserad vattenövervakning och rapporteringssätt för kontinuerlig mätning av metallkoncentrationer. Syftet är att ha en kontinuerlig övervakning och bättre kontroll, inklusive larm för tidig varning, i avrinningsområden. Dessutom kommer systemet att hjälpa vattenintensiva branscher såsom gruvdrift, metalltillverkning och pappers/massatillverkning att minska utsläppen av metall och förbättra sin miljöprestanda och produktivitet. Systemet kommer att helt uppfylla kraven från de miljömyndigheter som är ansvariga för vattenövervakning.

ENVIMON drog i gång förstudier och sensortester i september 2014 med stöd av programmet ECO-innovation. Detta EU-initiativ (för ECO-innovation) överbryggar gapet mellan forskning och marknad, och stöder och uppmuntrar Små och medelstora företag att utveckla miljövänlig teknik och processer.

De primära projektaktiviteterna omfattar genomförande och fältprov med en unik sensorteknik som utvecklats av Uleåborgs universitet. En annan aktivitet är att utveckla metoder för statistisk utvärdering av koncentrationer av andra metaller och ämnen i vattnet. ENVIMON kommer att vidareutveckla solenergibaserade fältmätstationer för kontinuerlig övervakning i tuffa miljöer och som kommer att utsättas för rigorösa fälttester i Norden. Med användning av MapGraph Solutions kommer det att tillhandahållas ett webbsystem för total miljöinformationshantering och för nya, avancerade övervaknings-och hanteringsfunktioner, enligt ett pressmeddelande.

ENVIMON-konsortiet består av det finska företaget EHP-Tekniikka Ltd (Projektkoordinator), Uleåborgs universitet/CEMIS-Uleåborg Mätteknik Unit, och det norska företaget EnviTech AS.

 

Comments are closed.