Miljonregn över miljöforskare

TV-meteorologen Pär Holmgren tog emot årets miljöpris på 50 000 kr när Sveriges Ingenjörer delade ut årets miljöstipendier. 34 forskare från Umeå till Lund fick dessutom sammanlagt 2 miljoner kr för teknisk forskning och examensarbeten i miljöns tjänst.

Största miljöstipendiet för forskning, 275 000 kr, fick Martijn van Praagh, Lunds tekniska högskola, för att kolla hur miljön påverkas av lakvatten från moderna avfallsdeponier.
Joakim Krook, Linköpings universitet, 270 000 kr för att undersöka affärsmässiga möjligheter för återvinning från soptippar.
Jonas Barkå, Linköpings universitet, 234 000 kr för ett forskningsprojekt i samarbete med bl a skolor för att mäta marknära ozon i utomhusmiljö.
Magnus Rahm, Uppsala universitet, 190 000 kr för montering av marint ställverk för vågkraft vid Lysekilsprojektet.
Tatjana Karpenja, Högskolan i Borås, 77 000 kr för ett projekt om textilavfall från uttjänta däck som en ny resurs.
Anna Kärrman, Örebro universitet, 16 000 kr för att analys av intag av flourerade miljögifter via föda.
Johanna Aurell, Umeå universitet, 15 000 kr för att visa olika påverkan på dioxiners bildning i rökgas vid förbränning av hushållsavfall.
Bland miljöstipendiaterna för examensarbeten fick Annie Johansson och Anna Tjus, Högskolan i Skövde, 10 000 kr var för vattenreningsteknik i Amazonas.
Anja Lundell, Mälardalens högskola, och Mikaela Welander, Lunds tekniska högskola, 10 000 kr var för biodiesel-el till bybor i Mocambique.
Dessutom fick meteorologen Pär Holmgren, Sveriges Television, årets miljöpris på 50 000 kr för sina insatser att sprida kunskap om klimatfrågor.
Miljöpriset och -stipendierna, vars medel kommer från fondavsättningar i Banco Ideell Miljö, delades ut 30 oktober vid Miljödagen som arrangerades av Sveriges Ingenjörer i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Comments are closed.