Miljonregn över FoU-verksamhet

Inom Vinnovas program "Forska&Väx" har 60 små- och medelstora företag beviljats finansiering avsedd för FoU-verksamhet och får dela på en sammanlagd summa på 50 miljoner kronor.

Finansiering kan sökas för tre olika kategorier av verksamheter; genomförande av FoU-projekt, förstudier inför FoU-projekt samt behovsidentifiering inför FoU-projekt. Om en ansökan beviljas kan det statliga bidraget täcka upp till halva företagets kostnad för att genomdriva projektet eller aktiviteten. Varje år delas totalt 100 miljoner kronor ut och i den här omgången har bland annat företaget Midsummer i Järfälla utanför Stockholm tilldelats 3,8 miljoner kronor för ett FoU-projekt inom solceller på rostfria stålsubstrat. Inventech i Jönköping får 2,205 miljoner kronor för ett projekt för personsöksystem för flytvästar och Silex Microsystems ,också beläget i Järfälla tilldelas 2,251 miljoner kronor för ett projekt inom RF-MEMS.

I kategorin förstudier får Low Vision International (LVI) i Växjö en halv miljon kronor för en läskamera för synskadade, Setek Elektronik i Mölndal 300 000 kr för diagnosinstrument för fordonselektronik och Smoltek i Göteborg 500 000 kronor för en studie inom nanofibrer för elektronikindustrin. Vidare beviljas Celoxio i Stockholm 400 000 kronor för en förstudie om produktionssystem för högfunktionella analyschip och Linköpingsföretaget Cardiolex ges 500 000 kr för ett EKG-system med integrerad vakumelektrodfunktion.

De 60 företagen valdes ut bland 400 sökanden. En sammanställning över vilka företag som fått godkända delfinansieringar finns på Vinnovas hemsida.

Comments are closed.