Miljonorder till Serstech

Lundaföretaget Serstech AB, vinnare av förra årets Swedish Embedded Award i företagskategorin, har tagit en order från en kund inom kemiskt försvar (CBRNE) avseende ett system och instrument för identifiering av okända ämnen.

Systemet omfattar såväl Serstechs molntjänst för effektiv hantering av instrument och delning av information som ett antal handhållna instrument. Bolaget har även erhållit ytterligare en order på instrument inom försvarssektorn och i båda dessa fall handlar det om kemisk identifiering av såväl okända som farliga ämnen där en snabb identifiering i fält kan vara livsavgörande. Det sammanlagda ordervärdet uppges till cirka 1 miljon kronor.

– Vi vet att vi har ett försprång i vår kombination av ett mycket säkert IT-system och ett litet och träffsäkert instrument. Dagens affär visar att både vår affärsmodell och vårt system fått acceptans hos en mycket krävande kund och vi är övertygade att detta är framtiden för kemisk identifiering, säger Peter Höjerback, vd för Serstech AB.

Kundernas identiteter kan enligt företaget inte delges på grund av sekretess. Leverans och fakturering har redan skett.

Läs mer om Serstech i det här reportaget.

Comments are closed.