Miljoner till solcellsforskning

Egergimyndigheten och Vinnova satsar tillsammans 21,6 miljoner kronor på forskning kring molekeylära solceller, så kallade Grätzelsolceller.

Projektet, som är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Kth Centrum för molekylär elektronik och Swera IVF, ska ta fram teknik för storskalig tillverkning av solcellerna. Projektet pågår mellan åren 2009 0ch 2011 och är en fortsättning på forskningsprojekt som pågått i två etapper sedan 2004. fokus är dels att lägga grunden för kommersialisering av tekniken samtidigt som forskning på nästa generations molekylära solceller kommer att ske.

Enligt Kth är Grätzelceller är enklare att tillverka än halvledarceller såsom kiselceller och tunnfilmsceller och förväntas medföra betydligt lägre produktionskostnader. Grätzelsolcellen härmar fotosyntesen i gröna växter. Nanopartiklar av titanoxiddoppas i ett färgämnesom fångar solenergin och omvandlar den till elektricitet. Grätzelcellen är idag dock inte lika effektiva som halvledarceller och utmaningen ligger i att få kemin att fungera. De molekylära cellerna måste också ges en livslängd på 10 – 15år.

Comments are closed.