Miljardförluster för Sony Ericsson

Sony Ericsson väntas sälja bara 14 miljoner mobiltelefoner under årets första kvartal, vilket är 35 procent lägre än för motsvarande kvartal, föregående år. Försäljningsminskningen beräknas resultera i förluster, före skatt, på mellan 340 och 390 miljoner euro.

Den 17 april publicerar Ericsson sitt bokslut för första kvartalet 2009. Men redan nu står det klart att världens fjärde största mobiltelefontillverkare (efter Nokia, Samsung och LG) drabbas hårt av den vikande marknaden. Sedan uppgiften blev känd via Reuters föll Ericsson aktier och spekulationer göds nu om Sony och Ericsson kommer att gå åt olika håll. Sony Ericsson förväntar sig i år 10 procents nedgång i mobiltelefonförsäljningen, globalt sett.

Comments are closed.