Miljarder i överpris

Priset på fast telefoni stiger i Sverige när det rimligtvis borde sjunka. Det menar den fristående teleoperatören Ventelo, som nu kräver att Post och telestyrelsen, PTS ändrar sina principer för prisberäkningar.

Våren 2009 höjde TeliaSonera priset för fast telefon till de svenska hushållen med 20 kronor, till 145 kronor per månad. Höjningen genomfördes med PTS goda minne, trots att TeliaSoneras kostnader för det fasta nätet i verkligheten sjunker, enligt Ventelo. Även andra teleoperatörer tvingades till motsvarande prishöjningar eftersom alla konkurrenter är beroende av Telias grossisttjänst för att kunna erbjuda fasta teleabonnemang till hushållen. Operatören Ventelo reagerar nu mot PTS agerande och menar att myndigheten måste se över sin, vad Ventelo anser vara, orimliga modell för TeliaSoneras prissättning.

Skillnaden innebär att de nära 4,5 miljoner svenska hushåll och företag som har fast telefoni betalar miljardbelopp i överpris för sina fasta telefonabonnemang. För enbart TeliaSoneras kunder uppgår överpriserna med en försiktig beräkning till 1,5 miljarder kronor per år, enligt Ventelo.

Företaget har i dag skickat ett brev till PTS generaldirektör Marianne Treschow med en begäran om att stoppa ett planerat beslut den 4 november som skulle innebära att det gamla sättet att reglera TeliaSoneras priser behålls under överskådlig tid. Myndighetens argument för att behålla sitt sätt att räkna är enligt Ventelo att ett för lågt pris skulle försena teknikskiftet till IP-telefoni.

− Om man utgår från TeliaSoneras verkliga kostnader i dag, vilket man borde göra, kommer abonnemangspriset att hamna på högst 100 kronor per månad. Hur otroligt det än låter så vill PTS inte att det ska bli för billigt med traditionell fast telefoni. PTS tror sig på så sätt gynna kunderna på längre sikt genom att göra deras telefonfakturor dyrare på kort sikt. Det saknas dock helt grund för ett sådant antagande, vilket vi också påvisar i vårt brev. PTS grundlösa antagande kostar slutkunderna miljarder och ger TeliaSonera motsvarande vinster säger Ventelos vd Peter Blom.

I december 2008 fanns cirka 4,46 miljoner svenska kunder med abonnemang i det fasta telenätet (PSTN). Omkring 3,5 miljoner av dessa var TeliaSonera-kunder. TeliaSonera har enligt Ventelo angett att 60 procent av dess kunder inte har några rabatter på fast telefoni medan 40 procent har sådana rabatter. De som inte har någon rabatt betalar 145 kronor per månad. ”Antag, för enkelhetens skull att en TeliaSonera-kund i snitt betalar 135 kronor per månad, vilket är högt räknat. Om detta jämförs med ett pris på 100 kronor per månad – vilket är högt räknat sett till Telias verkliga kostnader − så uppgår överbetalningarna för TeliaSoneras kunder till (35 kronor × 3 500 000 × 12) 1,47 miljarder kronor per år. Och då är inte ens kunder hos exempelvis Tele2 eller Glocalnet medräknade”, skriver Ventelo i ett pressmeddelande. "Totalt kan överuttaget av abonnemangsavgifter säkerligen uppgå till minst 2 miljarder kronor per år".

Comments are closed.