Mild uppgång

De nordamerikanska leverantörerna av utrustning för halvledartillverkning visar en orderingång på 1,23 miljarder dollar, tre månader rullande, och en book to bill för samma period på 0.83, enligt SEMI.

Den tre månader rullande bokningssiffran 2007 är flat på månadsbasis men 16% ner på åresbasis medan faktureringen visar 4 respektive 5% nergång allt enligt SEMI.

Comments are closed.