Midsummer får mångmiljonorder

Det svenska solenergiföretaget Midsummer meddelar att de nyligen har fått en order på sitt kompakta solcellstillverkningssystem, DUO, av en hemlig kund. Någon exakt ordersumma avslöjas inte men ska vara i storleksordningen flera miljoner dollar.

Kunden besökte Midsummer i Sverige och ska efter grundliga och framgångsrika tester av systemet lagt en slutligen ordern som kommer att levereras i oktober 2015.

Midsummers DUO är ett kompakt, helautomatisk system för tillverkning av CIGS (koppar, indium, gallium och selen) solceller. Den är enligt företaget utformad för hög genomströmning, driftstabilitet, optimerad lagerenhetlighet och överlägset materialutnyttjande.

– Vi har återigen visat att vi är den ledande leverantören av nyckelfärdiga produktionslinjer av flexibla tunnfilmssolceller, CIGS, säger Sven Lindström, vd för Midsummer. Vårt fokus på tunna och flexibla moduler tilltalar marknaden, liksom vår användning av sputtring av alla lager och att produktionen är en helt torr vakuumprocess.

Midsummers kunder är tillverkare av tunnfilmssolceller över hela världen.

– Allt färre storskaliga solcellsparker byggs i Europa och den globala solcellsmarknaden står inför ett paradigmskifte. Fokus har förskjutits till installationer på större byggnader i till exempel städer. Lätta och flexibla tunnfilmssolceller är perfekta för denna marknad. Det är ekonomiskt och miljömässigt mer fördelaktigt att använda solenergi lokalt, där det produceras.

Comments are closed.