Microsoft halverar antalet Nokia-anställda

Efter många besked om små och halvstora neddragningar kom idag den verkliga kallduschen. Microsoft kommer det närmaste året att göra sig av med hälften av de 25 000 anställda som följde med vid Nokia-köpet. Av totalt 18 000 anställda som skall rationaliseras bort hos Microsoft kommer hela 12 500 från Nokia.

Det här är Microsofts största nedskärning någonsin och det är signifikativt att den sker så snart (ett halvår) efter maktskiftet från Steve Ballmer till nuvarande vd, Satya Nadella. Nadella hämtades ju från Microsofts "Cloud and Enterprise"-del och det stod ganska klart redan vid vd-skiftet att både företagets mobiltelefonsatsning och den totala inriktningen skulle komma att ändras.
Neddragningarna hos Nokia kommer att märkas på flera sätt. En stor del av produktutvecklingen kommer att koncentreras till Salo och Tammerfors, medan utvecklingen i Uleåborg, Peking och San Diego på sikt försvinner. Produktionen läggs i allt högre grad över till anläggningar i Vietnam (Hanoi), med en del produktion också i Kina (Peking och Dongguan).
Experimentet med Nokia-tillverkade Androidtelefoner avslutas och de Androidtelefoner som lanserats kommer att konverteras till Microsofts eget operativsystem.
Totalt sett ser det ut som om Nadella försöker att skapa ett företag som satsar mer på hjälpmedel för företag, med webbaserade tjänster, appar och produkter för att göra företagare mera produktiva. I den omvandlingen är det inte så underligt att en del av företagets olönsamma mobilsatsning förändras. Att lägga så mycket fokus på egna mobilplattformar riskerar att minska marknaden för de betydligt lönsammare Office-produkterna och andra affärsprodukter.
De närmaste åren handlar det för Nadella om att bli betydligt bättre på att följa trenderna på marknaden. Det märks också i hans memo till personalen i morse där man bland annat kunde läsa:
– Vi förenklar vårt arbetssätt för att bli lönsammare och mycket mera snabbrörliga. Vi kommer att ha färre chefsnivåer, både vertikalt och horisontellt för att snabba upp informationsflödet och  beslutsfattandet.
Efter beskedet ökade Microsofts börskurs med en dryg procent.

Comments are closed.