Micronic hoppas på 2008

Micronic Laser Systems AB visar förlust  2007 på 291 miljoner kronor på en omsättning av 523 miljoner. där fjärde kvartalet bidrog med förlust på 42 miljoner på 225 miljoner  i försäljning.

 Nedgången på 57 procent av försäljningen beror till stor del på display-marknaden  som genom sin relativt höga marginal dessutom bidrar till sämre bruttomarginal. Micronic har också påverkats av valutaförändringar. 

Markanden för LCD-panler ökade med 26 procent och displayindustrin förväntar en skarp uppgång under 2008 och behovet av fotomasker för LCD väntas öka investeringarna under andra halvan 2008.

Försäljning till halvledarindustrin var en besvikelse under 2007 och även här prognoseras en uppgång under 2008 då i takt med att mer avancerade processor väntas tas i bruk ( sub100nm processer)

Sammantaget tror Micronic’s VD Sven Löfqvist att trots den osäkra globala ekonomin att 2008 blir signifikant bättre år än 2007  för Micronic där majoriteten av försäljningen kommer att göras under andra halvåret.

.

 

 

 

Comments are closed.