Mer pengar till smartare elektronik

Idag den 8 september håller det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik sin konferens Stora Elektronikdagen med Summit på Tekniska museet i Stockholm. Bland annat meddelas att programmets budget kommer att höjas från 23 miljoner kronor i år till 34 miljoner kronor 2016.

Konferensen samlar uppskattningsvis cirka 100 deltagare och i ett inledande tal av programmets ordförande Mats Odell redogjordes för hur Smartare Elektroniksystem kan leda till hållbar tillväxt och konkurrenskraft.

Sverige är rankat som etta i Europa och som tvåa bland världens länder när det kommer till innovationer men vi kan bli mycket bättre på att omvandla dem till företag, sade Mats Odell bland annat.


Mats Odell, ordförande Smartare Elektroniksystem

Innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem har funnits sedan 2014 och syftet är att skapa en bättre kunskapsöverföring från akademi till offentlig sektor och privata företag.  Uppgiften är också övervaka de svenska spetsområden som pekats ut och verka för att säkra branschens kompetensförsörjning.

Programchef Magnus Svensson från Acreo Swedish ICT gav en lägesrapport om nuläget och planerna framåt. Programmet är organiserat i två årliga utlysningar – en utlysning under sommaren som stängs i september och som avser medel för att utföra genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt samt ett under vintern som stänger i mars och avser delfinansiering av utvecklingsprojekt. I juni i år fick tio nya projekt – strax under hälften av ansökningarna – delfinansiering inom ramen för programmet och satsningarna kommer successivt att öka. Förra året låg budgeten på 11 miljoner kronor och i år finns 23 miljoner avsatta. 1016 höjs summan till 34 miljoner och 2017 till 42 miljoner kronor.


Magnus Svensson, programchef Smartare Elektroniksystem

Mer information om hur man ansöker och vem som kan söka med mera finns på den här länken. Här finns även information om de projekt som hittills beviljats stöd. Vilka som får finansiering i sommarens utlysning meddelas av den 28 oktober.

Comments are closed.