Mer pengar till Dellcrons innovation

Bara ett halvår efter det första miljonstödet har statliga Vinnova nu beslutat att satsa ytterligare 1,5 miljoner kronor på det Stockholmsbaserade företaget Dellcron, som utvecklar MTT (Micro Trenching Technology), en ny metod för förläggning av kanalisation för fiberkabel i stadsmiljö.

Med hjälp av uppfinningen går det att dra fram bredband i villaområden utan att hela trottoaren eller gatan behöver grävas upp. Med Dellcrons svenska uppfinning räcker det med ett smalt spår i asfalten. Statliga Vinnova trycker nu på med extra medel för att få ut produkten på marknaden.

– MTT-metoden gör arbetet dubbelt så snabbt och hälften så dyrt jämfört med traditionell grävning, säger Dellcrons Operative Chef Conny Gustavsson.

Redan för fyra år sedan förutsåg svenska företaget Dellcron att villaområdena skulle bli en ny stor marknad med behov av effektivare metoder för förläggning av fiberkabel. Fram växte idén om Micro Trenching Technology (MTT- system) en ny metod som bygger på att man med diamantverktyg fräser ett smalt spår i asfalten och lägger ned kanalisationsrör i ett och samma moment. Strax därpå fylls spåret igen med en stabil och vattentät massa. Metoden är patentsökt.

Husqvarna Construction fick uppdraget att ta fram en specialsåg med för ändamålet specifika egenskaper. Utrustningen har under hösten demokörts vid Fiber Optic Valley i Hudiksvall.

– Vi har följt Dellcrons utveckling i ett års tid. Deras innovation är mycket intressant och är på god väg att sätta en helt ny standard för fiberinstallation i stadsmiljö, säger Jeannette Waax, affärsutvecklingschef Fiber Optic Valley.

I våras beviljades Dellcron en miljon kronor av statliga Vinnovas program ”Forska och Väx” för att färdigställa produkten. Nu har Vinnova skjutit till ytterligare 1,5 miljoner för att ytterligare stärka konceptet, närmare bestämt dess dokumentationsdel. Vinnova motiverar sitt nya beslut med att Dellcrons projekt är ”innovativt och strategiskt viktigt för Svensk IKT (informations- och kommunikationsteknik)”.

– Det är högst ovanligt att det beviljas innovationsmedel två gånger under samma år. Vi är mycket stolta över detta och antar att Vinnova, precis som vi, ser den enorma marknadspotentialen för MTT, säger Conny Gustavsson i ett pressmeddelande.

Comments are closed.