Mer ARM på embeddedkort

– Vi kommer att satsa betydligt hårdare på ARM-baserade kortlösningar, säger Matthias Huber, från Kontron. Det finns en stor marknad för kort med lägre energiförbrukning och kompatibilitet med telefonmarknaden.

Kontrons beslut är ytterligare ett tecken på att klyftan mellan ARM-marknaden och x86-marknaden snabbt håller på att minska. Till stor del beror det på att teknik från kommunikationsindustrin används inom industrin, men också på att ARM-processorer och kringkomponenter har bättre förhållande mellan energiförbrukning och prestanda.
– Med en ARM-baserad lösning är det lättare att göra fläktlösa eller till och med hermetiskt kapslade system. Lägre energiförbrukning är också en stor fördel i system som skall klara utvidgat temperaturområde.
Här har mycket hänt de senaste åren. Tidigare var ett av problemen med ARM-baserade lösningar att de i första hand var avsedda för konsumentprodukter med relativt kort produktlivslängd. Men så är det inte idag.
– Det finns gott om komponenter med utökat temperaturområde och tillverkarna garanterar lång produktlivslängd. Dessutom har mjukvaruföretagen satsat hårt på ARM de senaste åren och det gör det lättare att byta från ett system till ett annat.
Idag finns de flesta realtidsoperativsystem och verktygsflöden i versioner för flera olika processorer. Samma sak gäller naturligtvis Linux, där x86 och ARM är de två huvudspåren. För de embeddedföretag som baserar systemen på Windows är fortfarande situationen lite svårare.
– Där finns en större tröskel, även om den förmodligen blir lägre när Microsoft ökar sin ARM-satsning.
Ingen förväntar sig att de ARM-baserade lösningarna skall slå ut de x86-baserade, men Matthias Huber tror på en ordentlig inbrytning.
– Framför allt kommer vi att se ARM-baserade lösningar på lågenergisidan, men vi ser det som en stor förändring för marknaden och vårt företag.
Kontron har ännu inte berättat vilka produktlinjer som kommer att kompletteras med ARM-baserade lösningar, men sådana nyheter kommer enligt Matthias Huber nu att släppas i rask takt. Det övergripande beslutet att satsa hårt på ARM är taget och nu handlar det bara om att utveckla och producera.
Matthias Huber är Director Product Management vid Kontron, USA.

Comments are closed.