Mems med kraftig tillväxt

Mobiltelefoner och nya mems-kretsar kommer att driva på hela marknaden för små funktionella memsbaserade komponenter i konsumentelektronik- och mobil-tillämpningar. Marknadsundersökningsföretaget iSuppli har lämnat en prognos som tyder på en stabil och kraftfull framtida tillväxt.

Komponenter konstruerade med hjälp av mems (Micro Electro Mechanical Systems) används inom ett stort antal industrisektorer. Skrivarhuvuden och sensorer i bilar var bland de första tillämpningarna. Sedan dess används de även inom många andra industrier och områden såsom till exempel luft/rymdfart och militära applikationer, för att nämna ett par.

Dessa små funktionella komponenter har även kommit att användas allt mer i mobiltelefoner (som till exempel mikrofoner) och i konsumentelektronik, såsom i spelkonsoler. Nu har iSuppli gjort en prognos för just den här marknaden, som spås växa kraftigt under de kommande åren.

Enligt iSuppli är det just användningen av mems-komponenter i mobiltelefoner och en del nya memskretsar som kommer att driva på marknaden mot en solid, oavbruten tillväxt för 2010 och flera år framöver. Intäkterna från mems-sensorer och aktuatorer som används i konsumentelektronik och mobiltelefoner förutsägs nå 1,5 miljarder dollar under 2010. Det är en uppgång med nästan 22,9 procent jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 1,3 miljarder dollar.

Till skillnad från de flesta industrier så drabbades inte mems-marknaden för konsumentelektronik och mobiltelefoner under den ekonomiska nedgången. Och iSuppli tror på en årlig tillväxt på mellan 17 till 28 procent de närmaste fyra åren. Inom området finner sensorerna och aktuatorerna sin plats i alldagliga enheter såsom bärbara datorer, MP3-spelare, fjärrkontroller och portabla navigatorer.

Speciellt kommer nya konsumentprodukter att vara pådrivande för existerande och framtida möjligheter, tror iSuppli. Accelerometrarna och gyroskopen för användning i e-böcker och läsplattor, kommer totalt att uppgå till värde av 105 miljoner dollar år 2014, jämfört med nästan försumbara 3 miljoner dollar 2009.

Det som också hjälper expansionen av konsument- och mobilmarknaden är olika nya, gryende kretsar som kommer ut på marknaden under 2010 och 2011. Bland dessa finns 3-axlade gyroskop, pico-projektorer, RF-mems switchar och varaktorer, enligt iSuppli . Allt som allt kommer dessa nya memsbaserade komponenter att tillföra ytterligare 1,3 miljarder dollar år 2014, en uppgång från blygsamma 33 miljoner dollar 2009.

Mobiltelefoner kommer dock fortfarande att vara det dominerande segmentet. Under 2010 är prognosen att mems-sensorer och aktuatorer i mobiltelefoner kommer nå intäkter på 821 miljoner dollar vilket motsvarar cirka 53 procent – alltså strax över halva marknaden. Mobiltelefoner kommer att fortsätta vara den största användaren av memsbaserade komponenter under de närmaste 5 åren, före konsumentprojektorer, bärbara datorer och hårddiskar, spelkonsoler,digitala stillbildskameror, spår iSuppli.

Accelerometrar är den intäktsmässigt största mems-komponenten och står enligt prognosen för 557 miljoner dollar under 2010. När användningen av dem i spelkonsoler och mobiltelefoner har nått en mättnadsnivå, eller är nära att göra så, kommer accelerometrarna att öka i användning i laptops och netbooks och säkert då också inom blomstrande kategorier såsom e-books och läsplattor, menar iSuppli.

Andra mems-komponenter som avslutar starkt i år är (i fallande ordning) gyroskop, baw-filters, mikrofoner,och mems-baserade displayer för projektorer. År 2014 kommer dock mems-displayer att ligga på tredje plats, med mikrofoner och baw-filters på fjärde respektive femte plats, spår iSuppli.

Comments are closed.