Mekanisk konceptdesign

Dassault Systèmes har lanserat SOLIDWORKS Mechanical Conceptual, en utvecklingsmiljö för mekanisk konceptdesign som är fullt integrerad med 3DEXPERIENCE-plattformen.

 

Den nya lösningen effektiviserar konceptdesign och gör det möjligt att snabbt utvärdera och jämföra alternativa koncept i inledningen av konstruktionsprocessen, och enkelt och intuitivt fånga idéer.
Lösningen är fokuserad på de fyra nyckelfaktorerna för framgångsrik konceptdesign.
* Användare kan snabbt skapa och utveckla sina koncept utan att ta hänsyn och snabbt och enkelt fånga upp idéer för att skapa och validera koncept.
* Användare kan anpassa designprocessen till att efterlikna den egna tankeprocessen, med hjälp av flexibla, instinktiva verktyg i en löst strukturerad modelleringsmiljö med direkt redigering.
* Verktyg för social samverkan inom den interaktiva 3DEXPERIENCE-miljön låter användare fånga upp kunskaper och insikter från andra delar av företaget, kunder och partners.
* Alla data är säkra, ständigt uppdaterade och tillgängliga överallt med automatiskt sparade versioner av designen.

Comments are closed.