Medicintekniken växer hos Orbit One

Orbit Ones verksamhet i Ronneby är nu certifierad enligt de hårda som ställs enligt ISO 13485 och som krävs för tillverknign av medicinska produkter.

Det innebär att Orbit Ones certifikat framöver innefattar både Kalix- och Ronnebyenheterna. Till våren 2014 planeras även Stockholmsenheten bli certifierad.
– Orbit One har lång erfarenhet inom medicinteknik och tillverkning av de ofta mycket avancerade och livsavgörande produkter som används inom sjukvården. Medicintekniska produkter till sjukvården står idag för cirka 20 procent av vår omsättning och vi ser en kontinuerligt ökande efterfrågan. Genom vår certifiering bygger vi en bas för en ansvarsfull och säker hantering av kundernas krav, deras produkt och underlag. På köpet får kunden dessutom en enklare hantering eftersom de kan lita på att vi har kunskap om att utföra våra uppgifter på önskat sätt, berättar kvalitets- och miljöchef Bosse Börjesson.
ISO 13485 är ett tillägg till kvalitetsstandarden ISO 9001. Det innebär bland annat högre krav på dokumentation, spårbarhet och riskhantering – allt för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet för de medicintekniska produkterna och dess användare. Orbit One är nu certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 i samtliga svenska enheter samt ISO 13485 i Kalix och Ronneby.

 

Comments are closed.