Maxim går uppåt i värdekedjan

Maxim har under flera år haft tagit fram referenskonstruktioner. På jättemässan Electronica, i november, kommer man att demonstrera hur man nu går uppåt i värdekedjan. Det mest iögonfallande blir ölutskänkning med hjälp av ett litet miniatyriserat PLC-system.

Många halvledarföretag talar om att gå uppåt i värdekedjan. Vi kommer på Electronica att visa att vi verkligen gör så, säger Christopher j Neil, senior vice president industrial and medical solutions group.
Här visar han upp det lilla PLC-systemet, blott 57 mm högt.
I praktiken innebär det att Maxim tar steget från tidigare referenskonstruktioner, där man har kombinerat en mikrostyrkrets med integrerade funktioner och programvara, och går vidare med konstruktioner som tagits fram tillsammans med partners för att skapa mera kompletta lösningar. Referenskonstruktionerna är så väl utvecklade att de i princip skulle kunna produceras, inklusive programvara och ”firmware”. Men kunderna vill naturligtvis lägga in sina egna idéer för att skapa unika produkter. Dessutom är referenskonstruktionerna inte CE-märkta för att direkt kunna sättas på marknaden.  Men steget är inte långt. Christopher Neil talar om ett kinesiskt företag som på mycket kort tid kunde börja tillverka och sälja kassaapparater, utan tidigare erfarenheter på området, genom att med små kompletteringar utgå från en referenskonstruktion.
Maxim har utvecklat några nya referenskonstruktioner som med små ändringar kan användas av kunder i deras applikationer .
* Mest iögonfallande är den microPCL-teknik som företaget har utvecklat.

Maxims microPLC.

Det är ett litet PLC-system (Programmable Logic Controller) som utges vara en tiondel så stor som marknadens minsta motsvarigheter och 70 gånger snabbare. Dessutom drar det halva effekten och behöver inte fläktkylas.
– Denna microPLC ger våra kunder verktyg att snabbt implementera Industri 4.0.
Industri 4.0 är ett stort program med syfte att effektivisera hela industrin och som kräver lokal intelligens i en mångfald noder.
Maxim bygger sina referenskonstruktioner kring ARM-kärnorna M3 och M4.
– Det som skiljer oss från andra är att vi använder kärnan i ultra-sleep mode och kör den asynkront vilket spar mycket effekt. Byggblocken är dessutom utformade för att ge lågt brus.
Plattformen microPLC kommer på Electronica att ha en spektakulär uppgift i montern: Att styra utskänkning av öl.
* I industriapplikationer krävs det mängder av IO-länkar. På bilden nedan ser vi referenskonstruktionen  MAXREFDES36#, som är en hub med 16 digitala ingångar som ger en kanal ut att ansluta till PLC-systemet.

Referenskonstruktionerna 36 och 27.

 Kretslösningen drar bara 235 mW och det mekaniska utförandet passar fäste på DIN-skena.  Nere, till höger, ser vi MAXREFDES27# som låter operatören stämma av och kalibrera en optisk närvarosensor med upp till 14 bitar. En inbyggd DC/DC-omvandlare ökar systemets verkningsgrad.
* En vatten- och värmemätare med 10 gånger bättre noggrannhet än mekaniska mätare, fyra gånger bättre än marknadens ultraljudbaserade mätare och ultralåg effektförbrukning utlovas i referenskonstruktion nr 70.

Referenskonstruktion nr 70.

Effektförbrukningen är så låg att ett enkelt batteri i A-format kan driva mätare i 20 år!
Den kan mäta ett vattenflöde, så lågt som 0,5 liter per minut med bättre än 1 procents noggrannhet.  Mätningen görs med korta ultraljudspulser.
Mätaren kan upptäcka läckor som mekaniska mätare inte förmår registrera.
Eftersom mätaren saknar rörliga ger den bra skydd mot föroreningar i vattnet och kräver i realiteten inget underhåll.

Vattenmätarens blockschema.

Vattenmätaren är byggd kring kretsen MAX35101, som är en komplett tids-till-digitalomvandlare med analoga ingångskretsar för att skillnaden mellan ultraljudspulser upp- respektive nedströms. Kretsens noggrannhet, 20 ps, gör den till marknadens noggrannaste.

Kroppsnära elektronik
Maxim räknar med att marknaden för ”wearables” kommer att öka, dvs elektronik som på olika sätt bärs upp av en människa. Det kan vara medicinska produkter, t ex för att mäta blodsockerhalt, hjärtpuls och blodtryck, olika slags monitorer för sport och idrott, bantning eller smarta klockor, smarta  glasögon eller kameror.
 
Maxim har gjort denna graf på basis av undersökningsresultat från ABI och IHS.

För att demonstrera vilka möjligheter som finns har Maxim i samarbete med LogicPD tagit fram en klocka. Det är ett komplett system, inklusive algoritmer för:
* Ständig mätning av hjärtrytm (optisk mätning)
* Pulsoximetri, dvs non-invasiv mätning av blodets syresättning (optisk)
* Temperatur (elektrisk)
* Fuktnivå (elektrisk)
* Aktivitet (MEMS)
* Uppkoppling (Bluetooth).

Så här ser undersidan av Maxims klocka ut.

Comments are closed.