Måttliga 3,2 procents ökning

SIA, Semiconductor Industry Association, redovisar 3,2 procents ökning av halvledarförsäljning för 2007 och behåller 7,7 procent som årets prognos.

Omsättningen för 2007 blev 256 miljarder dollar framför allt pådriven av PC, mobiltelefoni och konsumentelektronik och året blev det sjätte i rad som visar ökning.

PC-industrin som står för 40 procent av hela konsumtionen växte med 13,8 procent och förväntas växa i år med 12,2 procent. Antal mobiltelefoner som skeppades år 2007 var 1,2 miljarder och prognosen för 2008 är 10 till 20 procents ökning. Andra tillväxtområden är LCD TV som växte med 50 procent och digitalkameror som ökade 20 procent

Fjärde kvartalets resultat på 66,8 miljarder är en ökning av 2,5 procent jämfört med 2006 och noteras att försäljningen i december var lägre än i november. Detta kan förklaras som säsongsvariation.

Men minnesmarknaden har varit problematisk genom stark priskonkurrens och sjunkande snittpriser på DRAM och NANDFlash. Trots att antalet DRAM nästan fördubblades sjönk omsättningen med 7,4 procent och fast NANDFlash- volymen ökade med 46 procent steg försäljningen bara med 26 procent

SIA’s prognos för 2008 på 7,7 procent kan jämföras med den prognos som lämnades vid Future Horizons Annual Semiconductors Forecast Seminar där bland annat GartnerDataquest, VLSI research och iSupply såg låg tillväxt under första halvåret men ett starkt andra ger uppgång med 8,9 procent för hela 2008

SIA är en sammanslutning som representerar ungefär 85 procent av den amerikanska halvledarindustrin

Comments are closed.