Massproduktion av plastsolceller

Efter tio års intensiv forskning och utveckling har nu danska Mekoprint A/S fått igång en fullskalig produktionslina för tryckning av billiga plastsolceller.

Plastsolcellerna är ett billigt alternativ till kiselbaserade solceller och har därför en stor exportpotential.
Plastsolcellerna tillverkas i en tryckprocess på folie och resultatet blir en rulle färdigt inkapslade solceller som sedan skärs till efter kundens önskemål. Processen lämpar sig för massproduktion.
Professor Frederik C. Krebs från Risø DTU är drivkraften bakom de danska plastsolcellerna. För tio år sedan startade han med två tomma händer och ett kemilaboratorium. Idag sysselsätter han 25 man och leder en internationellt framstående forskningsgrupp.

Comments are closed.