Maskinvaran allt viktigare för IoT

Farnell element14 publicerar ny forskning om IoT som bekräftar att maskinvaruplattformar har blivit grundläggande i konstruktioners tidiga designstadier. Med det kan ingenjörer snabbt och kostnadseffektivt testa sina konstruktioner och snabbt leverera en konceptvalidering.

Resultatet visar tydligt att designingenjörer använder en mängd maskinvaruplattformar för att accelerera utvecklingen och korta ned tiden till marknaden. 50 % av utvecklarna använder enkortsdatorer som Raspberry Pi eller BeagleBone Black eftersom de har inbyggda utvecklingsplattformar som är klara att använda för att bygga slutprodukter. Andra utvecklare säger att de använder sig av sina egenkonstruerade plattformar (27 %) eller plattformar som tillhandahålls av kiselleverantörer (19 %).
De som svarade på enkäten, som Premier Farnell skickade ut i slutet av 2018, säger även att de föredrar att själva konstruera en komplett lösning för säkerhet från användare till moln (58 %), hellre än att förlita sig på tredjepartsleverantörer. Säkerhet står fortsatt överst på listan över utvecklarnas prioriteringar (52 %). Utvecklare förstår den oerhörda vikten av att välja en IoT-plattform som stödjer deras IoT-tillämpningar effektivt, säkert och ekonomiskt, hellre än att förlita sig på externa parter som ibland kostar mer att köra och underhålla.
– Möjligheterna med IoT har växt allt eftersom utvecklarna får en bredare tillgång till maskinvara och programvara som hjälper dem att snabbt ta sina produkter till marknaden, säger Cliff Ortmeyer, Global Head of Solutions Development hos Premier Farnell och Farnell element14. Farnell element14 ger tillgång till ett omfattande utbud av utvecklingsverktyg för IoT och arbetar med innovativa leverantörer för att lansera det senaste inom AI och säkerhet, inklusive SmartEdge Agile, som lägger ytterligare intelligens på användarsidan med nollkod, till säkerhetsmodulen Zymbit ZYMKEY 4i för instickssäkerhet i anslutna enheter.
Behovet av gemensamma standarder och riktlinjer har också framhävts som nödvändiga för att accelerera fördelarna med IoT. Tvärhantering (certifierade standarder), anslutningsstandarder, öppna standarder och gemensamma sekretessregler låg alla högt på listan över utvecklarnas önskemål.
Forskningen tyder också på att möjligheterna inom IoT kommer fortsätta att växa. Viktiga tillämpningsområden som förväntas växa under de kommande fem åren inkluderar automatisering i hemmet, automatisering och styrning i industri, samt artificiell intelligens. De största uppfattade framtidsmöjligheterna ligger inom professionella och industriella tillämpningar, med drifttillämpningar, inklusive möjligheten att samla data inom hela verksamheten för att optimera arbetsplatsens resurser, minska kostnaderna och driva verksamhetens lönsamhet.
Enkäten utfördes i september och november 2018 med 1 042 svaranden i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien- och Stilla Havsregionen. Alla enkätens resultat, med ytterligare insikter om använda programmeringsspråk, kommunikationstyper, maskinvarukomponenter, molntjänstsleverantörer och sensorteknik finns på https://se.farnell.com/global-iot-survey-2018

Comments are closed.