Annons

Människan kan inte hantera dataexplosionen

En global undersökning visar att företag inte klarar att analysera de snabbt ökande data som blir resultatet av molnbaserade arkitekturer.

Software Intelligence-företaget Dynatrace har genomfört en oberoende global undersökning bland 1303 CIO:er och seniora moln- och IT-driftschefer i stora organisationer. Resultaten visar den övergång till molnbaserade arkitekturer som pågår medför att den enorma mängden data som genereras överträffar nuvarande lösningars kapacitet för meningsfulla analyser. CIO:er menar att deras team förlitar sig på flera olika övervaknings- och dataanalyslösningar för observerbarhet och säkerhet, vilket gör det utmanande att extrahera svar snabbt och driva digital transformation framåt.

Undersökningen visar följande:

* 71 % av CIO:erna säger att den enorma mängd data som skapas av molnbaserade tekniklösningar är mer än vad människan klarar av att hantera med nuvarande lösningar.

* Över tre fjärdedelar (77 %) av CIO:erna säger att deras IT-miljö ändras en gång i minuten eller oftare.

* CIO:er säger att deras team använder i genomsnitt 10 övervakningsverktyg för sina teknikstackar, men att de bara har observerbarhet i 9 % av sin miljö.

* 59 % av CIO:erna säger att utan ett mer automatiserad IT-drift kan deras team snart bli överbelastade av den ökande komplexiteten.

* 64 % av CIO:erna säger att det har blivit svårare att attrahera och behålla tillräckligt med skickliga IT-operatörer och DevOps-proffs för att hantera och underhålla sin molnstack.

– Multicloud och molnbaserade arkitekturer är avgörande för att hjälpa organisationer att uppnå sina digitala transformationsmål, säger Bernd Greifeneder, grundare och Chief Technology Officer på Dynatrace. Medan organisationer drar nytta av den flexibilitet och den omfattning som de här teknologier ger, blir explosionen av den observerbarhets- och säkerhetsdata som de producerar allt svårare att hantera och analysera. Befintliga verktyg hanterar data i silos, vilket gör det svårt och dyrt att tillgodogöra sig de slutsatser som organisationer behöver, när de behöver dem. Som ett resultat har de svårt att uppnå den säkerhet och prestanda de behöver för sina digitala tjänster.

Rapporten, How to Tame the Data Explosion and Overcome the Complexity of the Cloud, är baserad på en global undersökning av 1 303 CIO:er och seniora IT-anställda som arbetar med moln- och IT-driftshantering i företag med mer än 1 000 anställda, utförd av Coleman Parkes på uppdrag av Dynatrace. Urvalet inkluderade 200 respondenter i USA, 100 i Latinamerika, 603 i Europa, 150 i Mellanöstern och 250 i Asien och Stillahavsområdet.

Comments are closed.