Mångpoligt mezzaninekontaktdon med 0,8 mm stiftavstånd

Harwin utökar sitt produktutbud för industrimarknader och presenterar familjen Archer .8. Med 5 mm stapelhöjd är dessa dubbelradiga kortkontaktdon med 0,8 mm stiftavstånd avsedda för tillämpningar där tillgängligt utrymme är mycket begränsat och där kostnadseffektivitet också är viktigt.

Tillämpningar är bl.a. fabriksautomation, miljöövervakningsutrustning, smarta mätare, försäljningsenheter, servrar/datacenter och batterihanteringssystem i elfordon.

Fosforbronskontakterna tål 0,5 A vardera. Kontakterna finns i versioner med 30, 40, 60, 80, 100 och 120 stift och uppfyller ett brett spektrum av designkrav. Polarisering hjälper till med orientering och inriktning och förhindrar felparning, medan höljda höljen skyddar kontakter från oavsiktlig skada. För att underlätta automatiserade monteringsprocesser levereras kontaktdonen bandade med lokaliseringsstift monterade.

– Archer .8 tillför en helt ny dimension till vårt industriella kontaktsortiment, säger Ryan Smart, NPI Product Manager på Harwin. De kombinerar ett stort antal stift med en attraktiv prisnivå.

Archer .8-sortimentet har ett brett arbetstemperaturområde mellan -40 °C och 125 °C.

Comments are closed.