Malmö Mönsterkort växer

Malmö Mönsterkort tar all personal från Capinors svenska försäljningskontor i Borlänge plus de delar av infrastrukturen i Kina, där kvalitetssäkring och logistik hanteras.

– Vi expanderar vår tradingverksamhet i Sverige för att kunna bli en helhetsleverantör även till stora kunder, säger bolagets VD Ola Eriksson. Med en utökad försäljningsorganisation får vi de förutsättningar vi behöver för att öka våra marknadsandelar främst i Sverige, men vi sneglar även på andra marknader.
Verksamheten fortsätter i Borlänge med ytterst få förändringar för de 5 personer som följer med. Fokus i Borlänge blir initialt försäljning, inköp, logistik, kvalitet och leverantörsstyrning för trading.
Malmö Mönsterkort räknar med att ta en total andel på 15-20 procent av mönsterkortmarknaden i Sverige under budgetåret 2010.

Comments are closed.