Målet nått för Tillförlitlighet 2008

En vecka innan konferensen ”Tillförlitlighet 2008” den 3 september på Stockholmsmässan i Älvsjö är målet passerat, vilket innebär över 100 anmälda konferensdeltagare.
– Till detta skall det läggas ca 60 personer från utställare, press och sponsorer vilket gör att det finns risk för att kongressalens maxkapacitet på 200 kommer att utnyttjas, säger projektledaren Magnus Eriksson.

De anmälda deltagarna till ”Tillförlitlighet 2008” representerar storföretag som Ericsson, ABB, Bombardier, Volvo, Scania och SAAB samt en mängd legotillverkare, vilket kan tolkas som att frågorna om kvalité och tillförlitlighet tillmäts en allt större betydelse.
– Det är tydligt att RoHS-direktivet och kraven på blyfritt sätter sina spår i företagens alltmer sofistikerade elektronikprodukter, kommenterar Lars Wallin, som kommer att leda konferensen.
Det kommer säkert att väckas en hel del tankeställare bland deltagarna på ”Tillförlitlighet 2008”, för analysen av resultatet visar klart att omställningen från en mer eller mindre bekymmersfri blyad tillverkning till en blyfri inte är helt lätt, trots att leverantörer utmålar en positiv bild bara ”rätt” val av maskiner och material köps in, fortsätter Lars Wallin, som förutspår en het debatt mellan brukare och leverantörer i utställningsområdet på ”Tillförlitlighet 2008”.

Comments are closed.