Magnetisk lägessensor ersätter potentiometer

AS5600 från AMS har en funktion som liknar en potentiometer, dvs som ett motstånd med flyttbart uttag i ett förhållande till vridningsvinkeln.  Den kan därmed ersätta potentiometern och ge en väsentligt mycket tillförlitligare konstruktion tack vare kontaktlös avkänning.

Den magnetiska positionssensorn AS5600 ger exakt 12-bitars upplösning över en hela rotationsvinkelområdet  0-360 °.
Genom att para ihop AS5600 med en lågkostnads tvåpoligt magnet kan konstruktörer genomföra ett vinkelmätningssystem till samma kostnad som för en potentiometer i mellanklassen.
Den magnetiska rotationslägesgivaren AS5600 kompletterar AMSs breda portfölj av magnetiska lägessensorer, som alla har egendifferential avkänningsteknik för att undvika störande mot magnetiska fält.
Den magnetiska avkänningsmetoden påverkas inte av damm, smuts, fukt, fukt eller vibrationer vilka alla är  fenomen som tenderar att ge fel eller att inaktivera en potentiometers.
AS5600 har också en ny typ av strömsparlägen som ger låg strömförbrukning. Det verkar i fyra energisparlägen och växlar automatiskt till det lägsta effektläget efter en minuts inaktivitet. I detta läge skannar den av rörelser tio gånger per sekund.
Efter  upptäckt av rörelse kopplar den direkt om till ett användarvald strömläge med högre samplingsfrekvens. I lägsta effektläget, drar AS5600 maximalt 1,5 mA.
Den höga mätnoggrannheten beror på chipets Hall-element. Det är ett högpresterande funktionsblock som finns i alla magnetiska positionssensorer som gjorts av AMS.
Icke-linjäriteten över en 360° rotation, under enhetens hela temperaturområdet, är bara ± 0,28 procent, mätt på den digitala utgången. Bruset uppgår till maximalt 0,015° rms.
Till AS5600 finns ett demokort från AMS.

 

Comments are closed.