Lyckat DT-fältprov med SIC-teknik

Deutche Telecoms (DT:s) innovationslaboratorium SG:haus rapporterar att de löst utmaningen med att sända signaler i båda riktningarna samtidigt över samma trådlösa kanal.  Operatören säger sig vara först i världen men att i ett fältprov och under realistiska nätverksförhållanden ha demonstrerat In Band Full Duplex (IBFD) baserat på Self Interference Cancellation (SIC)-teknik från Cumu Networks.

SIC är en potentiell 5G-teknik för inombands full duplexkommunikation. Med andra ord löser det utmaningen att samtidigt sända och ta emot signaler vid samma tidpunkt och på samma frekvens, vilket avsevärt förbättrar den spektrala effektiviteten.

Fältförsöket gjordes i operatörens lokala nätverk i Prag, Tjeckien och DT och Kumu Networks kunde utvärdera funktionerna i SIC under realistiska förhållanden och testa användningen av SIC för inomband full duplexkommunikation. Försöket fokuserade på att mäta teknikens stabilitet och robusthet och visade enligt DT framgångsrikt teknikens potential att öka spektraleffektiviteten och dess relevans som en möjliggörare för 5G-nätverk.

– Jag är glad över att se de första experimentella resultaten av en potentiell 5G teknik i DT:s verkliga nätverksmiljö. Vi använder fältförsök för att få en bättre förståelse för teknikens potential och hjälper oss att identifiera användningsfall och tillämpningar inom ramen för 5G, säger Bruno Jacobfeuerborn, Chief Technology Officer, Deutsche Telekom.

Inombands full duplexkommunikation kan potentiellt användas i många 5G-tillämpningar och finns definierat i vitpapper från NGMN – Next Generation Mobile Networks – en organisation där även företag såsom Tele2 och Telia Sonera ingår. Tekniken kan också komma att användas i dagens nät. Till exempel kan SIC komma att användas för att lösa ”backhaul”-problem för små celler, enligt DT.

Comments are closed.