Lyckad omstrukturering av Kitron i Sverige

Den genomgripande omstrukturering av Kitrons verksamhet i Sverige är nu avslutad, med reducerade kostnader och en effektivare drift. Kvartalsrapporten, som offentliggörs i morgon, väntas peka en rejäl ökning av lönsamheten i den svenska verksamheten, detta efter ett antal år med svaga eller negativa resultat.

Den svenska vändningen spelar en central roll för den ökade växten i lönsamhet för det norska teknologibolaget Kitron ASA. Kitrons huvudmarknader är Norge och Sverige, men de flesta av Kitrons kunder säljer sina produkter globalt. Den svenska verksamheten står för ungefär en fjärdedel av koncernens bruttointäkter, medan intäkterna från kunder på den svenska marknaden utgör cirka 40 procent av koncernens totala intäkter.
– Vi ser nu resultaten av de omfattande åtgärderna vi har genomfört under de två senaste åren för att förbättra lönsamheten, säger Thomas Löfgren, som leder Kitrons svenska verksamhet. De två senaste åren har vi kapat kostnadsnivån för vår svenska verksamhet med 35 procent samtidigt som vi har lyckats behålla vår omsättning.

Karskogafabriken nedlagd
All svensk verksamhet är nu samlad i Jönköping. Nedläggningen av fabriken i Karlskoga blev slutförd i höstas.
– Vi har nu genomfört en lyckad omstrukturering av den svenska verksamheten som möjliggör en effektiv drift och reducerade kostnader, säger Kitrons koncernchef Jörgen Bredesen, och lägger till att kostnaderna knutna till nedläggningen av fabriken i Karlskoga inkluderades i räkenskaperna för 2011, och att inga fler avsättningar anses nödvändiga.
Omsättningen i Karlskoga hade länge fallit i takt med minskningen i den svenska försvarsindustrin, som var en av fabrikens viktigaste kundgrupper. Medan intäkterna från försvarssegmentet har minskat, har Kitron upplevt tillväxt i andra segment på den svenska marknaden.
– Vi har fått med oss de flesta kunderna från Karlskoga till Jönköping. De senaste åren har vi sett tillväxt inom industri, telekom och medicinsk utrustning, förklarar Löfgren, och pekar på att flera av Kitrons kunder har lyckats med sina produkter.

Transmode och Atlas Copco
Ett exempel på detta är det svenska börsnoterade telekom-bolaget Transmode. Med sina lösningar för mer effektivt utnyttjande av fiberoptiska nätverk, drar Transmode nytta av den starka växten i nät-trafiken. Kitron i Jönköping levererar ett 90-tal olika produkter i form av kretskort, rack och Box-build produkter till Transmode inför deras systemleveranser till sina kunder.
Ett annat företag som har bidragit till Kitron Sveriges tillväxt är den svenska industrijätten Atlas Copco Industrial Technique AB.
Parallellt med omstrukturering av den svenska verksamheten, har Kitron utvidgat sin verksamhet globalt och etablerat nya fabriker i Kina och USA samt köpt upp en mindre tysk verksamhet har köpts upp. Merparten av produktionen för den tyska marknaden utförs av Kitrons fabrik i Litauen.

 

Comments are closed.