LTU-sensor i ny satellit

En sensor döpt till ICI och som utvecklats genom forskning vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU) har valts ut att ingå i nästa generations meteorologiska satellit.

 

En satellit i Metop-serien som senare kommer att ersättas av Metop-SG där ICI-sensorn ska ingå.
Bild: ESA /AOES Medialab

Sensorn mäter ispartiklar i högt belägna moln och är utvecklad inom konceptet ”CloudIce” som LTU-professorn Stefan Bühler varit ansvarig för.

– Jag har nyss fått veta att ICI-sensorn accepterats av länderna som ingår i rådet för EUMETSAT och att den ska ingå i nästa generations europeiska vädersatellit som ska skjutas upp 2020, vilket för oss är en fantastisk nyhet, säger Stefan Bühler.

EUMETSAT är en mellanstatlig organisations med säte i Darmstadt i Tyskland och de länder som ingår i EUMETSAT-programmet har röstat om vilka instrument som ska finnas på den kommande vädersatelliten Metop-SG. Ett av de instrument som accepterades av organisationen är ICI-sensorn som är baserad på forskning vid Luleå tekniska universitet inom ramen för instrumentkonceptet CloudIce. Professor Stefan Bühler vid Kiruna Rymdcampus som varit ansvarig för projektet lämnade in förslaget till den europeiska rymdorganisationen ESA 2010 och nu har det alltså givit ett positivt resultat.

Den CloudIce- baserade sensorn ICI kommer att vara ett av tio instrument i nästa generations europeiska vädersatellit. Både Brittiska och Spanska industrikonsortier uppges enligt det brittiska mediabolaget BBC redan visat sig intresserade av att bygga instrumentet, men det borde även vara av stort intresse för den svenska rymdindustrin, som har hög kompetens inom submillimeter-radiometers – mättekniken som används av ICI.

De iskristaller i cirrusmoln som ICI kommer att kunna mäta påverkar mängden solstrålning som reflekteras tillbaka ut i rymden och mängden infraröd strålning från jorden som reflekteras tillbaka till jorden. Därför har de en avgörande inverkan på växthuseffekten, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.