LTE måste bli billigare säger Aircom

Aircom International, ett konsultföretag med inriktning på planering och optimering av telekomnät menar att LTE måste utvecklas för att bli billigare för operatörerna.

Steget till LTE kan före en stor amerikansk operatör kosta 1,78 miljarder US-dollar första året. Men eftersom den ekonomiska nedgången sätter press på kreditmarknaden tror Aircom att operatörerna kommer att begränsa sina investeringar.
Aircom ser innovativa lösningar, som exempelvis att nät delas av flera operatörer, för att kunna uppnå lönsamhet.
Investeringarna skiljer mellan olika världsdelar. Aircom beräknar att kostnaden första året för en "tier one"-operatör kostar 880 miljoner US-dollar i Europa, 337 miljoner US-dollar i Mellanöstern och 232 miljoner dollar i Asien/Stilla havsområdet.
– Med en alltigenom IP-baserad infrastruktur kräver LTE ett helt nytt tänkande, jämfört med tidigare mobilteknologier. Detta har stor påverkan på den finansieringsnivå som mobiloperatörerna måste satsa, säger Rice-Jones, vd för Aircom international.
Det är svårt att få tag i kapital på dagens oroliga finansmarknad för att kunna bygga ut radionät, stamnät och själva infrastrukturens kärna.
– Väldigt få operatörer har tillgängliga resurser eller frihet från sina aktieägare att möta dessa kostnader, fortsätter Rice-Jones. Det innebär att det måste till innovationer inom industrin för mobiltelefoni, uppfinningar som gör att operatörerna mera kostnadseffektivt kan leverera sina tjänster.
Aircom betonar att operatörerna måste acceptera att den teknik som tidigare använts för att driva effektiv trafik inte är applicerbar på LTE. Operatörerna måste därför finna nya affärsmodeller.
Förutom att flera operatörer delar på investerings (CAPEX) och driftskostnader (OPEX) går det att spara pengar genom självorganiserande nät och att inrätta femtoceller i nätet för att avlasta makronätet och ge inomhustäckning.
– Visserligen krävs det ett finansiellt åtagande, men utan tvekan har LTE-teknilogin en fantastisk potential för nästa nivå av tjänster, säger Rice-Jones. LTE representerar en stor revolution och mobiloperatörerna måste ta ett intelligent steg mot sammansmältning av nät. Men med noggrann planering kommer LTE att leverera tillräcklig nätkapacitet och datahastighet för att kunna ge tjänster med hög bandbredd till kunder över hela världen.
Aircom har huvudkontor i London och har kontor i 16 länder. Företaget har över tio års erfarenheter från 135 länder.

 

Comments are closed.