Löneavtal på telekomområdet klart

Seko och Almega IT & Telekomföretagen har ikväll, efter medling, kommit överens om ett nytt avtal för omkring 10 000 Seko-medlemmar på telekomområdet. Avtalet innehåller bland annat löneökningar på minst 2,6 procent och minimilöner för yrkesarbetare.

Detta innebär att strejkvarslet dras tillbaka.
.
– Almega har haft ingången att löneökningarna inom telekombranschen ska vara lägre än på övriga arbetsmarknaden och att endast lokal lönebildning ska förekomma. Detta har vi inte accepterat. Arbetsgivarens slutbud före medlingen låg betydligt lägre än det avtal vi nu tecknar. Mot denna bakgrund är detta en bra uppgörelse, säger Seko:s förbundsordförande Janne Rudén i ett pressmeddelande.

Avtalet i korthet:

  • Avtalsperiodens längd är ett år och löper ut den sista mars 2013.
  • Lönerevision ska ske per den 1 april 2012 och omfatta en pott om 2,6 procent.
  • Lägsta lön för heltidsarbetande som fyllt 18 år ska vara 16 001 kronor från den 1 april. För heltidsarbetare med ett års sammanhängande anställning ska lägsta lön vara 17 001 kronor.
  • Starkare fackligt inflytande över lokal lönebildning.
  • Minimilöner fastställs för yrkesarbetare inom fältteknik. För medlem som fyllt 18 år och har två år i yrket ska minimilön vara 19 400 kronor. Efter fem års yrkeserfarenhet ska minimilönen vara 22 000 kronor.

Comments are closed.