Ljusning i sikte

Det brittiska analytikerföretaget Future Horizons med sin dynamiske grundare Malcolm Penn är kända för att ofta ge prognoser som kraftigt skiljer sig från konkurrenternas. Förvånande ofta får de rätt, kanske för att de i högre grad än sina konkurrenter försöker att analysera vilka orsaker som ligger bakom de kalla siffrorna.
Future Horizons presenterar varje månad en rapport om utvecklingen inom halvledarområdet. Nyligen släpptes den rapport som analyserar vad som hände under januari i år. Det var helt väntat inga vackra siffror: jämfört med förra årets januari sjönk omsättningen med 31,6 procent räknat i värde och 34,5 procent räknat i antal levererade komponenter.
Men det finns intressanta ljuspunkter: Om man jämför omsättningen för december och januari upptäcker man att antalet levererade komponenter minskar snabbare än det totala värdet. Det innebär att genomsnittspriset per komponent ökat, i detta fall med 4,4 procent.
Detta är en mycket god nyhet eftersom en sådan ökning från december till januari bara har hänt några enstaka gånger tidigare, och aldrig någonsin under en lågkonjunktur. Normalt brukar januari annars vara en sämre månad än december, av flera olika skäl.
Under många år har vi sett ett antal faktorer som drivit ned halvledarpriserna. Introduktionen av 130 nm-teknologin gick t ex långsammare än väntat, vilket fördröjde nya konstruktioner. Övergången till 300 mm wafers gav direkt en minskning av kostnaderna med upp till 40 procent. Överkapacitet gav upphov till ett brutalt priskrig på minnen, och priskrig har även rått på processorer.
Allt detta har drivit ned priserna. Men det är ett tillstånd som inte kan vara i evighet. Dels kommer de svagaste aktörerna att gå under, och dels kommer de bakomliggande orsakerna att med tiden försvinna. Detta kommer att leda till mer normala priser. Dagens lågkonjunktur kan fördröja denna utveckling, men inte motverka den. Och Future Horizons tror att det är början på denna utveckling som vi nu ser.
Men det finns fler ljuspunkter. Många företag rapporterar att det tycks som om första kvartalet inte kommer att bli riktigt så dåligt som man tidigare trott. Och de båda största kiselsmedjorna TSMC och UMC uppges ha dragit tillbaka sina varsel om uppsägning av personal.
Visserligen är den ljusning vi ser i viss mån en kortsiktig korrigering av den överreaktion som ägde rum under fjärde kvartalet, och den räcker inte för att driva fram en återhämtning. Men när den verkliga återhämtningen kommer väntas den få ett mycket snabbt och brant förlopp.
Nedgången i omsättning under första kvartalet 2009 väntas hamna någonstans kring 10 à 20 procent, beroende på hur pessimistisk man är, och aven andra kvartalet förutspås uppvisa en svag nedgång. Men redan till tredje kvartalet förutspås en ökning med över 10 procent, allt enligt siffror från WSTS och Future Horizons.
Historien har visat att det inte är de starkaste som överlever, och inte heller de som har den bästa teknologin, utan de som är bäst på att svara på förändringar, påminner Malcolm Penn. Nu gäller det att hålla huvudet kallt och agera kraftfullt. Obeslutsamhet ger inget, utan leder bara till att man hamnar på efterkälken.

Comments are closed.