Ljudbuss för fordon

Från Analog Devices kommer en digital audiobussteknik som kan distribuera ljud och kontrolldata tillsammans med klocksignal och strömmatning över en enkel, oskärmad, partvinnad kabel. Tranceivern AD2410 är först i en familj av enheter som möjliggör ADI:s nya Automotive Audio Bus (A²B).

 

Den nya audiobussen minskar vikten av existerande kabelnät och resulterar i bättre bränsleeffektivitet för fordon, samtidigt som det levererar ljud med Hifi-kvalitet. Tranceivern AD2410 eliminerar också behovet av dyra mikroprocessorer med stora minnen som krävs i befintliga digitala bussarkitekturer.
AD2410 är en lågkostnadstranceiver för ljud som ger 50 Mbps databandbredd och stödjer upp till 32 diskreta upp- och nedströmskanaler för ljud. Alla vanliga samplingshastigheter för ljud stöds och likaså kedjekoppling av flera AD2410 som slavenheter till en masterenhet.
Till skillnad från befintliga digitala bussarkitekturer är systemfördröjningen fullt deterministisk i alla slavenheter, vilket gör AD2410 särskilt väl lämpad för tillämpningar som inkluderar aktiv brusreducering, in-car-kommunikation eller mikrofonstrålformning.
Förutom att kabeldragningskomplexiteten minskas, reducerar AD2410 även ljudanläggningens eBOM-kostnader tack vare fantommatning till alla slavenheter. Det eliminerar behovet av en lokal strömkälla.
AD2410 uppfyller alla relevanta ESD-, EMI- och EMC-krav som ställs av fordonsindustrin. Tranceivern fungerar i det utökade temperaturintervallet för fordonsindustrin (-40 °C till +105 °C) och är fullt AEC-Q100-kvalificerad. I AD2410 ingår även omfattande diagnostikmöjligheter som möjliggör identifiering av systemrelaterade fel.

Comments are closed.