Ljud- och vibrationsanalys

ADLINK Technology presenterar sitt första kompletta mätsystem, USB-2405, och mjukvaran Visual Designer Express med avancerade analysfunktioner.

Mätsystemet består av en USB2-baserad signalanalysator med fyra parallella 24-bitars A/D-omvandlare med 128 kSa/s. Det har både analoga och digitala triggmöjligheter inklusive pre-, post- och gated trigger och är lämpligt för att analysera varvtalsbundna signaler. Systemet behöver ingen extern spänningsmatning utan strömförsörjs via USB-kabeln.
Tillsammans med analysmjukvaran Visual Signal Express blir det hela ett komplett mätsystem för analys av ljud och vibrationer i roterande system, säkerhetsanalyser av skidliftar, berg och dalbanor och liknande anläggningar, tack vare möjligheterna till TFA-analys. Därutöver finns även stöd för LabVIEW, MATLAB och Visual Studio.NET.
Mätsystemet marknadsförs av System Technology Sweden AB.

Comments are closed.