Linux-paket från Prevas

Att bygga in Linux i industriella produkter har blivit allt mer vanligt och många utvecklar sina applikationer i Linux för användning i en mängd olika produkter. Därför har Prevas tagit fram ett Linux-baspaket som skall användas i de egna konstruktionerna.

– Prevas har sedan 2007 arbetat med skräddarsydda Linux-system för industriellt bruk och har därigenom god inblick i de krav industrin ställer i fråga om stabilitet och testning av Linux-system, säger Mads Doré Hansen produktchef på Prevas A/S. Med detta som grund utvecklar vi skräddarsydda Linux-system med hög och väldokumenterad kvalitet.
Prevas Industrial Linux är ett baspaket som tar höjd för de krav som ställs av i princip alla industriella Linux-intressenter. Där finns ett effektivt rotfilsystem med allt som behövs för applikationsutveckling, möjlighet till säker fjärruppdatering av operativsystem och program samt utvecklingskit för både Linux och Windows. Därutöver inbegriper lösningen kärna och bootloader för den specifika maskinvara Industrial Linux ska användas med. Baspaketet levereras med en omfattande testrapport som ger en överblick över alla genomförda tester. Rapporten fungerar således som kvalitetssäkring av produktutvecklingen.
Med små ändringar och tillägg av maskinvaruspecifika kärndrivrutiner för Prevas Industrial Linux skapas ett helt skräddarsytt industriellt Linux-system.
Prevas Industrial Linux levereras med antingen OE-lite Linux eller Yocto Project som integrationsverktyg. På så sätt minimeras kostnaderna för underhåll och vidareutveckling på lång sikt.

Comments are closed.